3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình (UpCOM)

Năng lượng / Thủy điện

CTCP Thủy điện Định Bình được thành lập năm 2004 với 04 thành viên sáng lập là Công ty Điệ...

Xem thêm cafef.vn

41,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  10,960

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  337.43

 • KLCP lưu hành

  8,230,000

P/E Ngành Năng lượng / Thủy điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp