3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cồ phần Đầu tư, Xây lắp & Vật liệu Xây dựng Đông Anh tiền thân là Xí nghiệp cung ứ...

Xem thêm cafef.vn

0 0 0.0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  n/a

 • KLCP lưu hành

  n/a

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp