3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng (UpCOM)

Công nghiệp / Vận hành cảng biển

Công ty Cổ phần kho vận Tân Cảng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Xí nghiêp Kho bãi Tân ...

Xem thêm cafef.vn

27,400 +200 0.74%
 • EPS 12 tháng

  3,580

 • P/E

  6.58

 • Giá trị sổ sách

  16,320

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  547.75

 • KLCP lưu hành

  19,991,020

P/E Ngành Công nghiệp / Vận hành cảng biển: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp