3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP (UpCOM)

Công nghiệp / Cơ khí

Tổng công ty Cơ khí xây dựng là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo quyết định số 99...

Xem thêm cafef.vn

3,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -590

 • P/E

  -6.62

 • Giá trị sổ sách

  -4,210

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  93.02

 • KLCP lưu hành

  23,850,000

P/E Ngành Công nghiệp / Cơ khí: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp