3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Tô Châu (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Tô Châu (UpCOM)

Nông nghiệp / Thủy sản

Công ty cổ phần Tô châu được thành lập lần đầu từ việc góp vốn của 3 thành viên sáng lập v...

Xem thêm cafef.vn

4,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

 • Giá trị sổ sách

  -2,560

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  45.00

 • KLCP lưu hành

  10,000,000

P/E Ngành Nông nghiệp / Thủy sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp