3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Hóa chất

...

Xem thêm cafef.vn

13,200 +400 3.12%
 • EPS 12 tháng

  850

 • P/E

  15.48

 • Giá trị sổ sách

  12,620

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  79.36

 • KLCP lưu hành

  6,011,932

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Hóa chất: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp