3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xi măng

Được thành lập từ năm 1979 đến nay, Công ty CP Xi măng Thái Bình là đơn vị dẫn đầu cả nước...

Xem thêm cafef.vn

22,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  110

 • P/E

  199.59

 • Giá trị sổ sách

  13,500

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  33.68

 • KLCP lưu hành

  1,510,280

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xi măng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp