3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình
(Upcom)

Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản

Tiền thân Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình là Đội kiến trúc 304 được thành lập ngày 10/9/19...

Xem thêm cafef.vn

8,000 -1,000 14.29%
 • EPS 12 tháng

  350

 • P/E

  22.76

 • Giá trị sổ sách

  20,730

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  64.48

 • KLCP lưu hành

  8,060,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp