3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (UpCOM)

Năng lượng / Điện năng

Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - Công ty cổ phần tiền thân là Công ty Sản xuất thiết ...

Xem thêm cafef.vn

94,700 0 0%
 • EPS 12 tháng

  410

 • P/E

  233.45

 • Giá trị sổ sách

  17,060

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  3,070.02

 • KLCP lưu hành

  32,418,392

P/E Ngành Năng lượng / Điện năng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp