3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (HOSE)

Hàng tiêu dùng / Chế biến thực phẩm

Từ 1977 đến 09/2004: Nhà máy dầu Tường An là Doanh nghiệp nhà nước. Ngày 01/10/2004: Nhà m...

Xem thêm cafef.vn

57,000 -2,800 5.17%
 • EPS 12 tháng

  4,450

 • P/E

  12.80

 • Giá trị sổ sách

  19,450

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,930.94

 • KLCP lưu hành

  33,876,148

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Chế biến thực phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp