3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty CPXL Thành An 96 tiền thân là Xí nghiệp 96 trực thuộc Tổng công ty Thành An (Binh ...

Xem thêm cafef.vn

13,000 +100 0.78%
 • EPS 12 tháng

  2,000

 • P/E

  6.49

 • Giá trị sổ sách

  13,040

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  161.46

 • KLCP lưu hành

  12,419,787

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp