3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩn...

Xem thêm cafef.vn

5,700 0 0%
 • EPS 12 tháng

  160

 • P/E

  36.64

 • Giá trị sổ sách

  13,120

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  13.17

 • KLCP lưu hành

  2,309,908

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp