3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi (UpCOM)

Dịch vụ / Vệ sinh môi trường

Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi tiền thân là Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị Biên Hò...

Xem thêm cafef.vn

12,100 -200 -1.63%
 • EPS 12 tháng

  740

 • P/E

  16.25

 • Giá trị sổ sách

  11,980

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  363.00

 • KLCP lưu hành

  30,000,000

P/E Ngành Dịch vụ / Vệ sinh môi trường: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp