3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình (HNX)

Công nghiệp / Dịch vụ công nghiệp

Sonadezi Long Bình là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp tại Đ...

Xem thêm cafef.vn

43,000 -3,800 9.69%
 • EPS 12 tháng

  3,880

 • P/E

  11.07

 • Giá trị sổ sách

  19,700

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,290.00

 • KLCP lưu hành

  30,000,000

P/E Ngành Công nghiệp / Dịch vụ công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp