3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (UpCOM)

Công nghiệp / Hàng hải

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam tiền thân là Tổng Công ty Đường sông Miền Nam, ch...

Xem thêm cafef.vn

25,900 -800 -3%
 • EPS 12 tháng

  3,000

 • P/E

  8.62

 • Giá trị sổ sách

  23,900

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,737.89

 • KLCP lưu hành

  67,100,000

P/E Ngành Công nghiệp / Hàng hải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp