3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (UpCOM)

Công nghiệp / Hàng hải

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam tiền thân là Tổng Công ty Đường sông Miền Nam, ch...

Xem thêm cafef.vn

24,000 -100 -0.41%
 • EPS 12 tháng

  2,750

 • P/E

  8.04

 • Giá trị sổ sách

  21,190

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,610.40

 • KLCP lưu hành

  67,100,000

P/E Ngành Công nghiệp / Hàng hải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp