3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Được thành lập từ năm 1969, trải qua từng thời kỳ phát triển, VIWASE phát triển và trở thà...

Xem thêm cafef.vn

22,400 0 0%
 • EPS 12 tháng

  420

 • P/E

  52.81

 • Giá trị sổ sách

  14,210

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  80.64

 • KLCP lưu hành

  3,600,000

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp