3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

Nguyên vật liệu / Kim loại và khai khoáng

Ngày 26/4/2016 Công ty TNHH MTV Đo đạc và Khoáng sản chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đo đ...

Xem thêm cafef.vn

9,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  270

 • P/E

  33.76

 • Giá trị sổ sách

  10,090

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  21.42

 • KLCP lưu hành

  2,380,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Kim loại và khai khoáng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp