3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty Cổ phần cấp nước Sóc Trăng được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng ...

Xem thêm cafef.vn

26,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,860

 • P/E

  9.26

 • Giá trị sổ sách

  15,960

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  420.37

 • KLCP lưu hành

  15,863,133

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp