3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây
(Upcom)

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây

Dịch vụ / Dịch vụ

Công ty cổ phần Môi trường và công trình Đô thị Sơn Tây tiền thân là đội vệ sinh đô thị th...

Xem thêm cafef.vn

19,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  7,400

 • P/E

  2.69

 • Giá trị sổ sách

  44,990

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  37.33

 • KLCP lưu hành

  1,876,000

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp