3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (UpCOM)

Công nghiệp / Giao thông vận tải

Tiền thân của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn là Công ty Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, ...

Xem thêm cafef.vn

37,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  8,390

 • P/E

  4.41

 • Giá trị sổ sách

  63,510

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  101.54

 • KLCP lưu hành

  2,744,257

P/E Ngành Công nghiệp / Giao thông vận tải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp