3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Viwaseen3 (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Viwaseen3 (UpCOM)

Công nghiệp / Dịch vụ công nghiệp

...

Xem thêm cafef.vn

11,900 +800 7.21%
 • EPS 12 tháng

  1,450

 • P/E

  8.21

 • Giá trị sổ sách

  22,860

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  23.80

 • KLCP lưu hành

  2,000,000

P/E Ngành Công nghiệp / Dịch vụ công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp