3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX)

Nguyên vật liệu / Bao bì

Công ty cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà là đơn vị thành viên của Tập đoàn công nghi...

Xem thêm cafef.vn

9,400 +200 2.17%
 • EPS 12 tháng

  1,110

 • P/E

  8.44

 • Giá trị sổ sách

  17,260

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  75.41

 • KLCP lưu hành

  8,022,063

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Bao bì: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp