3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Phát hành sách Thái Nguyên (UpCOM)

Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục

Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên tiền thân là Công ty Phát hành sách Thái Nguyên...

Xem thêm cafef.vn

8,900 +300 3.49%
 • EPS 12 tháng

  140

 • P/E

  63.60

 • Giá trị sổ sách

  10,170

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  173.55

 • KLCP lưu hành

  19,500,000

P/E Ngành Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp