3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) được thành lập ngày 22 tháng 9...

Xem thêm cafef.vn

2,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -3,870

 • P/E

  -0.52

 • Giá trị sổ sách

  -31,260

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  110.00

 • KLCP lưu hành

  55,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp