3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu Thép VNECO.SSM (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu Thép VNECO.SSM (HNX)

Công nghiệp / Chế tạo kết cấu thép

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM tiền thân là Nhà máy chế tạo kết cấu thép Đ...

Xem thêm cafef.vn

6,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  290

 • P/E

  20.78

 • Giá trị sổ sách

  12,050

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  29.68

 • KLCP lưu hành

  4,947,477

P/E Ngành Công nghiệp / Chế tạo kết cấu thép: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp