3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (UpCOM)

Công nghiệp / Hàng hải

Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu tiền thân là Công ty vận tải biển Hải Âu - đơn vị trực...

Xem thêm cafef.vn

11,700 -300 -2.5%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  58.28

 • KLCP lưu hành

  4,981,190

P/E Ngành Công nghiệp / Hàng hải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp