3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (HOSE)

Nông nghiệp / Vật tư nông nghiệp tổng hợp

Năm 1976 Công ty Giống cây trồng phía Nam được thành lập. Đến 1978, Công ty Giống cây trồn...

Xem thêm cafef.vn

37,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  4,210

 • P/E

  8.80

 • Giá trị sổ sách

  29,330

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  491.06

 • KLCP lưu hành

  13,271,785

P/E Ngành Nông nghiệp / Vật tư nông nghiệp tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp