3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn (UpCOM)

Công nghiệp / Đường sắt

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN, tiền thân là Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt...

Xem thêm cafef.vn

6,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  210

 • P/E

  31.78

 • Giá trị sổ sách

  2,450

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  342.11

 • KLCP lưu hành

  50,310,000

P/E Ngành Công nghiệp / Đường sắt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp