3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng (HOSE)

Công nghiệp / Săm lốp

Ngày 23 /05/1960, Nhà máy Cao su Sao vàng được thành lập. Ngày 27/08/1992, Nhà máy Cao su ...

Xem thêm cafef.vn

30,000 +900 3.09%
 • EPS 12 tháng

  1,050

 • P/E

  28.64

 • Giá trị sổ sách

  15,800

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  841.90

 • KLCP lưu hành

  28,063,368

P/E Ngành Công nghiệp / Săm lốp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp