3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (UpCOM)

Công nghiệp / Vận tải đường bộ

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức tiền thân là Công ty Đại lý Vận tải Đà Nẵng, được t...

Xem thêm cafef.vn

9,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -2,900

 • P/E

  -3.10

 • Giá trị sổ sách

  8,370

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  188.75

 • KLCP lưu hành

  20,972,321

P/E Ngành Công nghiệp / Vận tải đường bộ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp