3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (HNX)

Công nghệ / Thiết bị điện tử, viễn thông

Ngày 12/04/2004, Công ty Cổ phần SARA Việt Nam chính thức được thành lập theo giấy đăng ký...

Xem thêm cafef.vn

3,600 +100 2.86%
 • EPS 12 tháng

  110

 • P/E

  31.84

 • Giá trị sổ sách

  14,680

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  155.52

 • KLCP lưu hành

  43,199,974

P/E Ngành Công nghệ / Thiết bị điện tử, viễn thông: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp