3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (UpCOM)

Nông nghiệp / Chế biến thủy sản

Công ty X uất N hập K hẩu Thủy Đặc Sản - SEASPIMEX VIETNAM được hình thành ngày 01-09-...

Xem thêm cafef.vn

10,100 -6,300 -38.41%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  177.12

 • KLCP lưu hành

  10,800,000

P/E Ngành Nông nghiệp / Chế biến thủy sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp