3 năm(2021-2023)

  • 1y
  • 3y
  • 5y
  • 7y
  • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Bao bì nhựa

Công ty được hình thành có truyền thống và kỹ năng công nghệ, nhằm đáp ứng mọi yêu cầu cao...

Xem thêm cafef.vn

200 -100 -33.33%
  • EPS 12 tháng

    -29,060

  • P/E

    -0.01

  • Giá trị sổ sách

    -17,880

  • Vốn hóa (tỷ đồng)

    5.02

  • KLCP lưu hành

    25,120,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Bao bì nhựa: N/A

Điểm tổng hợp

  • Khả năng sinh lời

    0 điểm Chi tiết

  • Tính thanh khoản

    0 điểm Chi tiết

  • Hiệu quả dòng tiền

    0 điểm Chi tiết

  • Hiệu quả đòn bẩy

    0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp