3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Bao bì nhựa

Công ty được hình thành có truyền thống và kỹ năng công nghệ, nhằm đáp ứng mọi yêu cầu cao...

Xem thêm cafef.vn

200 -100 -33.33%
 • EPS 12 tháng

  -29,060

 • P/E

  -0.01

 • Giá trị sổ sách

  -17,880

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  5.02

 • KLCP lưu hành

  25,120,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Bao bì nhựa: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp