3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Spiral Galaxy (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Spiral Galaxy (HNX)

Công nghiệp / Công nghiệp

Công ty cổ phần Đá Spilít được thành lập vào ngày 13/04/2009. Công ty hoạt động trong lĩnh...

Xem thêm cafef.vn

2,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -390

 • P/E

  -6.34

 • Giá trị sổ sách

  6,920

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  42.04

 • KLCP lưu hành

  16,815,000

P/E Ngành Công nghiệp / Công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp