3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (HNX)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (HNX)

Nguyên vật liệu / Hóa chất

Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn tiền thân là Nhà máy thuốc trừ sâu Sài Gòn trực th...

Xem thêm cafef.vn

9,500 +700 7.95%
 • EPS 12 tháng

  -3,180

 • P/E

  -2.99

 • Giá trị sổ sách

  16,240

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  100.04

 • KLCP lưu hành

  10,530,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Hóa chất: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp