3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xi măng

Công ty Vật tư vận tải xi măng là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập trực thuộc Tổng ...

Xem thêm cafef.vn

6,200 +100 1.64%
 • EPS 12 tháng

  80

 • P/E

  82.39

 • Giá trị sổ sách

  13,120

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  193.44

 • KLCP lưu hành

  31,199,825

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xi măng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp