3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (UpCOM)

Năng lượng / Thủy điện

Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên (trước đây là Công ty cổ phần thủy điện Sử ...

Xem thêm cafef.vn

16,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,390

 • P/E

  11.83

 • Giá trị sổ sách

  2,720

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  340.28

 • KLCP lưu hành

  20,623,000

P/E Ngành Năng lượng / Thủy điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp