3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn
(Upcom)

Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn

Hàng tiêu dùng / Sản phẩm cá nhân

Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn tiền thân là Xí Nghiệp Mắt Kính Sài Gòn. Xí Nghiệp Mắt Kí...

Xem thêm cafef.vn

26,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  50

 • P/E

  543.07

 • Giá trị sổ sách

  11,350

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  49.98

 • KLCP lưu hành

  1,914,900

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Sản phẩm cá nhân: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp