3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại
(Upcom)

Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại

Dịch vụ / Cung cấp nhân lực

ông ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) được thành lập năm 1990, là ...

Xem thêm cafef.vn

7,500 -1,100 -12.79%
 • EPS 12 tháng

  -180

 • P/E

  -41.72

 • Giá trị sổ sách

  8,020

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  72.97

 • KLCP lưu hành

  9,729,930

P/E Ngành Dịch vụ / Cung cấp nhân lực: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp