3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Cổ phần phát triển khu Công nghiệp (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Cổ phần phát triển khu Công nghiệp (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Khu công nghiệp

Ngày 15/12/1990, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1713/QĐ-UBT về việc ...

Xem thêm cafef.vn

39,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,210

 • P/E

  17.68

 • Giá trị sổ sách

  26,840

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  14,720.83

 • KLCP lưu hành

  376,491,800

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Khu công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp