3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Thực phẩm

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn tiền thân là Công ty Liên doanh Thuỷ sản N...

Xem thêm cafef.vn

20,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  19,130

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  100.00

 • KLCP lưu hành

  5,000,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Thực phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp