3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (HNX)

Dịch vụ / Sách và In ấn

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam được thành lập theo Quyết định số 313/Q...

Xem thêm cafef.vn

13,200 +800 6.45%
 • EPS 12 tháng

  1,960

 • P/E

  6.73

 • Giá trị sổ sách

  17,590

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  58.03

 • KLCP lưu hành

  4,396,300

P/E Ngành Dịch vụ / Sách và In ấn: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp