3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia
(Upcom)

CTCP Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia

Dịch vụ / Dịch vụ

CTCP Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia tiền thân là Phòng hợp tác lao động nước ngo...

Xem thêm cafef.vn

10,500 -2,400 29.63%
 • EPS 12 tháng

  720

 • P/E

  14.68

 • Giá trị sổ sách

  10,120

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  96.60

 • KLCP lưu hành

  9,200,000

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp