3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Nước giải khát

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, được chuyển đổi từ công ty TNHH MTV Nước...

Xem thêm cafef.vn

46,900 -1,700 3.76%
 • EPS 12 tháng

  4,500

 • P/E

  10.43

 • Giá trị sổ sách

  17,310

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,078.70

 • KLCP lưu hành

  23,000,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Nước giải khát: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp