3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Sông Đà - Công ty cổ phần (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Sông Đà - Công ty cổ phần (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt

Tổng công ty Sông Đà là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1961. Công ty tập ...

Xem thêm cafef.vn

13,000 -700 -5.11%
 • EPS 12 tháng

  990

 • P/E

  13.07

 • Giá trị sổ sách

  14,470

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  5,843.98

 • KLCP lưu hành

  449,537,112

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp