3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE)
(HSX)

CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE)

Nông nghiệp / Nông nghiệp

Công ty Cổ phần đầu tư Sao Thái Dương (SJF) được thành lập năm 2012 với mục đích ban đầu l...

Xem thêm cafef.vn

3,890 -70 -1.77%
 • EPS 12 tháng

  230

 • P/E

  96.05

 • Giá trị sổ sách

  10,410

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  308.09

 • KLCP lưu hành

  79,200,000

P/E Ngành Nông nghiệp / Nông nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp