3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Tiền thân của Công ty là Đội điện,nước thuộc Công ty Xây dựng Thủy điện Thác Bà từ năm 196...

Xem thêm cafef.vn

21,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  3,500

 • P/E

  6.02

 • Giá trị sổ sách

  29,510

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  509.96

 • KLCP lưu hành

  24,168,711

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp