3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Tiền thân của Công ty là Đội điện,nước thuộc Công ty Xây dựng Thủy điện Thác Bà từ năm 196...

Xem thêm cafef.vn

23,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,960

 • P/E

  12.18

 • Giá trị sổ sách

  26,750

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  505.35

 • KLCP lưu hành

  21,971,826

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp