3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (HOSE)

Năng lượng / Thủy điện

Công ty BOT Cần Đơn, tiền thân của Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn, ra đời ngày 15 tháng...

Xem thêm cafef.vn

14,600 -150 -1.02%
 • EPS 12 tháng

  1,880

 • P/E

  7.78

 • Giá trị sổ sách

  14,590

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,007.38

 • KLCP lưu hành

  68,998,620

P/E Ngành Năng lượng / Thủy điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp