3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01
(HNX)

Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 là một đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên S...

Xem thêm cafef.vn

4,300 +500 13.16%
 • EPS 12 tháng

  -760

 • P/E

  -5.63

 • Giá trị sổ sách

  13,570

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  29.82

 • KLCP lưu hành

  6,934,782

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp