3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần SIVICO (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần SIVICO (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu

Công ty Cổ phần SIVICO chính thức thành lập ngày 28 tháng 03 năm 2002, là đơn vị đầu tiên ...

Xem thêm cafef.vn

33,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  9,710

 • P/E

 • Giá trị sổ sách

  67,890

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  100.91

 • KLCP lưu hành

  3,012,374

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp